Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag

Blekinge län

Information

Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Sölvesborg. Det är nämligen den kommunen som Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag finns i och den tillhör även Blekinge län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag som idag finns i Blekinge län har varit registrerat sedan 1990-08-16. Men sedan 1990-01-01 så har Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Lörbyv. 204, 294 94, Sölvesborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sölvesborg arbetar för att bolag som Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Blekinge län.

Bolaget skall bedriva animalieproduktion och jordbruksrörelse, handel med foder och spannmål samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag och det är följande personer, Johansson, Lars-Åke Magnus som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Helen Birgit Veronica som är född 1969 och har titeln Suppleant, Olofsson, Eva Margaret som är född 1962 och har titeln Revisor, Svensson, Mats Hugo som är född 1965 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Eriksdahl Förvaltnings Aktiebolag är 556404-1860.