Mark IV AB

Blekinge län

Information

Mark IV AB är ett av många företag som finns i Sölvesborg. Det är nämligen den kommunen som Mark IV AB finns i och den tillhör även Blekinge län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Mark IV AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Mark IV AB som idag finns i Blekinge län har varit registrerat sedan 1990-08-07. Men sedan 1990-01-01 så har Mark IV AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till GESÄLLVÄGEN 2, 294 77, Sölvesborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Mark IV AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0456-18000.

Sölvesborg arbetar för att företag som Mark IV AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Mark IV AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Blekinge län.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag idka tillverkning och försäljning av samt service på komponenter och system för industritillämpningar företrädesvis för kraftöverföring samt vätske- och gasöverföring inom fordons- och transportindustrierna, samt äga och förvalta värdepapper och immareriella rättigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare svara för koncerngemensamma funktioner inom den koncern vari bolaget ingår såvitt avser koncernens verksamhet gentemot fordon- och transportindustrierna.

Firmatecknare för Mark IV AB är följande:
Firman tecknas av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Mark IV AB och det är följande personer, Lund, Lars Åke som är född 1948 och har titeln Likvidator, Christiansson, Sven Åke som är född 1954 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Mark IV AB är 556402-6903.