Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag

Blekinge län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Sölvesborg och Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1988-03-10. Det finns flera olika verksamheter i Blekinge län som är ett stort län. Sölvesborg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag ska trivas.

Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Sölvesborg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolagets verksamhet har som mål att utveckla och utvidga pälsdjursnäringen i landet till en så ekonomiskt konkurrenskraftig näring som möjligt under största möjliga hänsyntagande till miljö samt djuretikfrågor. För att nå uppställda mål kommer verksamhet att inriktas på följande funktioner, med därmed förenlig verksamhet . information till allmänheten om pälsdjursnäringen kontakt och samarbete med ol ika myndigheter utbildning till nystartande och etablerade farmare rådgivning till nystartande och etablerade farmare djurhälsovård såväl förebyggande som akut följa och påverka tekniska utvecklingen försöks- och uppföljande verksamhet för att på bästa sätt tillgodose ställda krav inom miljö- och djuretikområdena utveckla förädlingsledet för skinn och därmed förenlig verksamhet försöks- och analysverksamhet i övrigt: bevaka pågående verksamhet på det internationella planet, arbeta med hygienkontroll av foder och foderråvaror, analys av produktionsstatistik som underlag för rådgivning, driva försöks- och utvecklingsverksamhet, stations och, eller fältbaserade försök inom områdena avel, utfordring och skötsel, omvård servicefunktioner såsom: skinninlämning, skinnpremiering, utställningar, teknik m.m, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Sölvesborg.

Vill man komma i kontakt med Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0456-54490.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Martinsson, Lars Jörgen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag är Martinsson, Lars Jörgen som är född 1969 och har titeln Extern VD, Svensson, Bert Alvar Robert som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eliasson, Sven Håkan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Berndt Levi som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Leandersson, Bo Anders Tryggve som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Niklas Oskar som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Bengt Stefan som är född 1961 och har titeln Suppleant, Jern, Rune Christofer som är född 1968 och har titeln Suppleant, Edvinsson, Lars Jörgen Lennart som är född 1952 och har titeln RevisorEdvinsson, Jan Allan Christer som är född 1944 och har titeln RevisorssuppleantJohansson, Anders Per Olof som är född 1951 och har titeln LekmannarevisorPersson, Hans Ingvar som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorHellberg, Orvar Sven-Peter som är född 1957 och har titeln LekmannarevisorssuppleantJoelsson, Sune Agne Lennart som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorErnst & Young AB som är född och har titeln RevisorHannetorp Gård AB som är född och har titeln Revisor.

Pälsdjurscenter i Sölvesborg Aktiebolag har 556320-4881 som sitt organisationsnummer.