Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB

Blekinge län

Information

Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB är ett av många verksamheter som finns i Sölvesborg. Det är nämligen den kommunen som Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB finns i och den tillhör även Blekinge län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB som idag finns i Blekinge län har varit registrerat sedan 1971-05-27. Men sedan 1971-01-01 så har Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Svetsarev. 3, 294 39, Sölvesborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0456-13990.

Sölvesborg arbetar för att verksamheter som Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Blekinge län.

Bolaget skall förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB och det är följande personer, Möller, Hans Nicklas som är född 1970 och har titeln VD, Möller, Hans Nicklas som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Bengt Olle Alexander som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Möller, Jennie Margareta som är född 1968 och har titeln Suppleant, Nilsson, Sara Helena som är född 1975 och har titeln Revisor, Ohlsson, Johan Anders-Petter som är född 1974 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB är 556147-3371.