Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner

Blekinge län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Sölvesborg och Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner är ett av dem. Statusen för Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner är att Bolaget är aktivt.

Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner är ett Aktiebolag och skapades 1935-12-04. Det finns flera olika verksamheter i Blekinge län som är ett stort län. Sölvesborg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner ska trivas.

Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Sölvesborg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag driva produktion av och handel med pälsskinn, pälsvaror och hudar samt vad som sammanhänger med pälsskinnsproduktion samt därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner är momsregistrerat och det har de varit sedan 1980-01-01.

Idag är Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Sölvesborg.

Vill man komma i kontakt med Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0456-54490.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Martinsson, Lars Jörgen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner är Martinsson, Lars Jörgen som är född 1969 och har titeln Extern VD, Svensson, Bert Alvar Robert som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eliasson, Sven Håkan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Berndt Levi som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Leandersson, Bo Anders Tryggve som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Niklas Oskar som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Bengt Stefan som är född 1961 och har titeln Suppleant, Jern, Rune Christofer som är född 1968 och har titeln Suppleant, Edvinsson, Lars Jörgen Lennart som är född 1952 och har titeln RevisorEdvinsson, Jan Allan Christer som är född 1944 och har titeln RevisorssuppleantJohansson, Anders Per Olof som är född 1951 och har titeln LekmannarevisorPersson, Hans Ingvar som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorHellberg, Orvar Sven-Peter som är född 1957 och har titeln LekmannarevisorssuppleantJoelsson, Sune Agne Lennart som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorErnst & Young AB som är född och har titeln RevisorHannetorp Gård AB som är född och har titeln Revisor.

Aktiebolaget Nordiske Skinnauktioner har 556034-6933 som sitt organisationsnummer.