Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Blekinge län

Information

I Blekinge län så finns Sölvesborg-Mjällby Sparbank. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sölvesborg här finns det många olika Sparbank. Sölvesborg-Mjällby Sparbank tillhör bolagstypen "Sparbank" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Blekinge län. Sölvesborg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Blekinge län gör att bolag trivs där.

Sölvesborg-Mjällby Sparbank är ej momsregistretat och har organisationsnummer 536200-9457.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0456-42400 alternativt besöka eller skicka post till Sölvesborg-Mjällby Sparbank på följande adress Söderg. 17, 294 31, Sölvesborg.

Sölvesborg-Mjällby Sparbank är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Sölvesborg-Mjällby Sparbank så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , . Larsen, Per-Olov som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande . . . . . . . . . . . Magnusson, Regina Anette som är född 1954 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant . . . . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Sparbanken får utöver dels in- och utlåning av pengar, dels sådan verksamhet som är förenlig med 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse utöva följande rörelsegrenar: 1. ställande av borgen och garantier 2. betalningsförmedling 3. tillhandahållande av betalningsmedel 4. förmedling av obligationslån och andra krediter 5. medverka vid finansiering till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabe- låning eller leasing 6. fullständig notariatverksamhet inklusive ekonomisk och juri disk rådgivning 7. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i 4 kap 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder 8. uthyrning av bank- och servicefack för förvaring av deposita 9. lämnande av kreditupplysningar 10. rembursverksamhet 11. inkassoverksamhet 12. resevalutarörelse 13. förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 14. förvaltning av fastigheter och tomträtter 15. rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 16. förmedling av försäkringar 17. tillhandahållande av datatjänster 18. pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt 19. tillhandahållande av deklarationsservice Sparbankens verksamhetsområde omfattar i huvudsak Sölvesborgs kommun.