HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg

Blekinge län

Information

769612-0570 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sölvesborg som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg finns i.

HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg har varit registrerat sedan 2005-01-31 och det finns flera verksamheter i Blekinge län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg är och det finns flera verksamheter i Sölvesborg som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gunilla Katarina -Garsén, Jan Stig-Åke -Lundahl, Karl Gunnar -Nilsson, Elsa Margareta

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Varvsg. 6, 374 35, Karlshamn

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening England i Sölvesborg och det är Andersson, Gunilla Katarina som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Berntsson, Nils Jimmy Waldemar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Garsén, Jan Stig-Åke som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Bengt Vilhelm som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundahl, Karl Gunnar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Elsa Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Jan Roine Valter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekberg, Per Willy som är född 1941 och har titeln Suppleant, Malmström, Carl Martin som är född 1975 och har titeln Suppleant