Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening

Blekinge län

Information

Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening hittar ni ett Blekinge län som inte är som andra län. I Blekinge län hittar ni Sölvesborg som är den kommunen där Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening finns. I Sölvesborg så finns det många olika Ekonomisk förening och i Blekinge län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening har haft sedan 2004-01-15. Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening har funnits sedan och 2004-01-15 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Hanö Bönsäcksv. 4, 294 07, Sölvesborg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0456-53052.

Sölvesborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Blekinge län för att locka till sig fler företag.

Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening har idag 769610-1034 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Karlsson, Sven Yngve -Tannert, Bo Knut Jan-Olof är den som för stunden ansvarar för Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bevara ett levande Hanö samt att tillsammans med annan föreningsverksamhet arbeta för härmed sammanhängande uppgifter som - kommunikationer - näringsverksamhet - arbetstillfällen - bostäder - turism - marknadsföring av ön i syfte att öka antalet boende. I detta arbete ingår att äga och förvalta de fastigheter som ägs av föreningen. Föreningen har vidare till ändamål att bedriva hamnverksamhet och annan därmed förenlig rörelse på den från Sölvesborgs kommun arrenderade hamnen. Föreningen skall betjäna yrkesfiskare och fritidsbåtar samt andra servicerörelser som har sin verksamhet på ön. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter av förenings tjänster samt vid behov även med egen arbetsinsats.

I Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Belfrage, Lisa Katharina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Yngve som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattisson, Bengt Ingmar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Tannert, Bo Knut Jan-Olof som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Wigelius, Björn Thorsten som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bo Tomas som är född 1946 och har titeln SuppleantEdvardsson, Inger Gudrun som är född 1948 och har titeln Suppleant, Svensson, Leif Tommy som är född 1945 och har titeln Suppleant, Åberg, Bert Tommy som är född 1955 och har titeln RevisorÅström, Lars Olov som är född 1947 och har titeln Revisor.