Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening

Blekinge län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Sölvesborg och Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många företag där och Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1996-06-03. Det finns flera olika företag i Blekinge län som är ett stort län. Sölvesborg där företaget finns i jobbar för att företag som Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening ska trivas.

I Sölvesborg så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan: - informera om och marknadsföra medlemmarnas varor och tjänster nationellt och internationellt, - förmedla och på annat sätt medverka till kontakter mellan medlemmarna och myndigheter, samhällsorgan, organisationer, entreprenörer, leverantörer, kunder m fl i sverige och utomlands, - ta initiativet till och driva projekt som främjar medlemmarnas företag, - utveckla nätverk bland medlemmarna samt ordna möten och andra för medlemmarna gemensamma aktiviteter, - för medlemmarnas räkning inhämta och sprida genuin kunskap om bygdens historia och sevärdheter samt om hantverk och hantverkstraditioner, - initiera och anordna utbildningar för medlemmarna samt - bedriva annan med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet. genom sin verksamhet ska föreningen bidraga till att utveckla näringslivet och därmed sysselsättningen i verksamhetsområdet samt slå vakt om företagarnas intressen i frågor som framför allt berör bygden och omfattar avsnitt som samhälls- och företagsservice, kommunikationer, marknadsföring, turism, kultur och liknande. föreningen kan även utveckla ett internationellt handels- och kulturutbyte.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Sölvesborg.

Vill man komma i kontakt med Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0456-56122.

Firman tecknas av likvidatorn..

De som är på något sätt har med Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening är Arvidsson, Claes Sten John som är född 1964 och har titeln Likvidator, .

Marknadsföring av Listerlandet, Ekonomisk förening har 769601-4831 som sitt organisationsnummer.