HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg

Blekinge län

Information

736200-2474 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sölvesborg som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg finns i.

HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg har varit registrerat sedan 1957-03-29 och det finns flera verksamheter i Blekinge län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1996-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg är och det finns flera verksamheter i Sölvesborg som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gunilla Katarina -Nilsson, Mats Åke Lennart -Persson, John Filip -Ståål, Eva Ragnhild Gunilla

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Söderg. 19, 294 31, Sölvesborg

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Ålen i Sölvesborg och det är Andersson, Gunilla Katarina som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Annemarie som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Borggren, Sara Caroline Eleonora som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Bengt Vilhelm som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Mats Åke Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, John Filip som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamotStåål, Eva Ragnhild Gunilla som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingemansson, Gun Eva Mari som är född 1963 och har titeln Suppleant, Nilsson, Inga Margit som är född 1923 och har titeln Suppleant