Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg

Blekinge län

Information

736200-0783 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sölvesborg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg finns i.

Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg har varit registrerat sedan 1944-12-04 och det finns flera bolag i Blekinge län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg är och det finns flera bolag i Sölvesborg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Nils Erik -Ludvigsson, Kay Anders Tommy -Törnlöf, Bo Carl Gunnar

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Klosterplan 1 D, 294 32, Sölvesborg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Polstjärnan i Sölvesborg och det är Andersson, Nils Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Ludvigsson, Kay Anders Tommy som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlsson, Göran Christer Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnlöf, Bo Carl Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnlöf, Inga-Lill Elvira som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordstrand, Karl Gustav Mikael som är född 1964 och har titeln Suppleant