HSB Bostadsrättsförening Furulund i Sölvesborg

Blekinge län

Information

I Blekinge län så finns HSB Bostadsrättsförening Furulund i Sölvesborg. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Sölvesborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Furulund i Sölvesborg tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Blekinge län. Sölvesborg jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Blekinge län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Furulund i Sölvesborg är ej momsregistretat och har organisationsnummer 736200-0775.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0454-84180 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Furulund i Sölvesborg på följande adress Nicolaig. 3, 294 33, Sölvesborg.

HSB Bostadsrättsförening Furulund i Sölvesborg är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Furulund i Sölvesborg så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , Bergström, Sven Johan som är född 1981 och har titeln Suppleant . Jönsson, Bengt Janne Lennart som är född 1930 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.