HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg

Blekinge län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sölvesborg och HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg är ett Bostadsrättsförening och skapades 1959-12-18. Det finns flera olika verksamheter i Blekinge län som är ett stort län. Sölvesborg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg ska trivas.

I Sölvesborg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg och det finns flera verksamheter som är det idag i Sölvesborg.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gunilla Katarina -Bengtsson, Seth Birger Allan -Johansson, Inga-Lisa -Johnsson, Bengt Vilhelm.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg är Andersson, Gunilla Katarina som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Seth Birger Allan som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Kaj Ingemar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Leif Göran Christian som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Inga-Lisa som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Bengt Vilhelm som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot.

HSB Bostadsrättsförening Järnvägen i Sölvesborg har 736200-0759 som sitt organisationsnummer.