HSB Bostadsrättsförening Flinkenberg i Sölvesborg

Blekinge län

Information

I Blekinge län så finns HSB Bostadsrättsförening Flinkenberg i Sölvesborg. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Sölvesborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Flinkenberg i Sölvesborg tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Blekinge län. Sölvesborg jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Blekinge län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Flinkenberg i Sölvesborg är ej momsregistretat och har organisationsnummer 736200-0692.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0454-84180 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Flinkenberg i Sölvesborg på följande adress Per Olsg. 4, 294 33, Sölvesborg.

HSB Bostadsrättsförening Flinkenberg i Sölvesborg är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Flinkenberg i Sölvesborg så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Arvidsson, Gunvor Lisbeth som är född 1953 och har titeln Suppleant , Ingemansson, Gun Eva Mari som är född 1963 och har titeln Suppleant , Olsson, Jan-Erik Olof som är född 1956 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.