HSB Bostadsrättsförening Laxen i Sölvesborg

Blekinge län

Information

I Blekinge län så finns HSB Bostadsrättsförening Laxen i Sölvesborg. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sölvesborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Laxen i Sölvesborg tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Blekinge län. Sölvesborg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Blekinge län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Laxen i Sölvesborg är ej momsregistretat och har organisationsnummer 736200-0650.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Laxen i Sölvesborg på följande adress Varvsg. 6, 374 35, Karlshamn.

HSB Bostadsrättsförening Laxen i Sölvesborg är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Laxen i Sölvesborg så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Håkansson, Leif Göran Christian som är född 1944 och har titeln Suppleant , Persson, Knut Hugo som är född 1942 och har titeln Suppleant , Tomasson, Agneta Catarina som är född 1967 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.