HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg

Blekinge län

Information

HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg hittar ni ett Blekinge län som inte är som andra län. I Blekinge län hittar ni Sölvesborg som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg finns. I Sölvesborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Blekinge län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg så kan ni göra det genom att skicka er post till Varvsg. 6, 374 35, Karlshamn men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0456-13620.

Sölvesborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Blekinge län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg har idag 736200-0635 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gunilla Katarina -Gestegård, Nils Erik -Karlsson, Mats Thomas Christer -Sandberg, Fred Anders Mikael är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Snapphanen i Sölvesborg så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gestegård, Nils Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Leif Göran Christian som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Mats Thomas Christer som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Novljakovic, Namka som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Fred Anders Mikael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gunilla Katarina som är född 1960 och har titeln SuppleantSkoog, Elisabeth Maria Nilsdotter som är född 1948 och har titeln Suppleant, .