Bostadsrättsföreningen Arkaden i Sölvesborg

Blekinge län

Information

I Blekinge län så finns Bostadsrättsföreningen Arkaden i Sölvesborg. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Sölvesborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Arkaden i Sölvesborg tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Blekinge län. Sölvesborg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Blekinge län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Arkaden i Sölvesborg är ej momsregistretat och har organisationsnummer 736200-0312.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0454-84180 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Arkaden i Sölvesborg på följande adress Nyg. 12, 294 34, Sölvesborg.

Bostadsrättsföreningen Arkaden i Sölvesborg är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Arkaden i Sölvesborg så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.