Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg

Blekinge län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sölvesborg och Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-11-23. Det finns flera olika företag i Blekinge län som är ett stort län. Sölvesborg där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg ska trivas.

I Sölvesborg så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för per- manent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upp- låtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg och det finns flera företag som är det idag i Sölvesborg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Gull Maj Ingegärd -Ståhlberg, Nils-Ingmar.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg är Andersson, Jan Henry som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Cedergren, Eva Lisbeth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gull Maj Ingegärd som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Leandersson, Lars Martin Mikael som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhlberg, Nils-Ingmar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Paul Erland som är född 1955 och har titeln SuppleantOlsson Remelin, Jörgen Bengt-Gunnar som är född 1980 och har titeln Suppleant, Ståhlberg, Marie-Louise Irene som är född 1942 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Sölvesborg har 736200-0239 som sitt organisationsnummer.