Bostadsrättsföreningen Axet

Blekinge län

Information

Bostadsrättsföreningen Axet är ett av många verksamheter som finns i Sölvesborg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Axet finns i och den tillhör även Blekinge län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Axet som idag finns i Blekinge län har varit registrerat sedan 1991-04-02.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Äspenäs 5, 370 45, Fågelmara. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Axet så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sölvesborg arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Axet ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Axet. Det finns flera verksamheter i Blekinge län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Axet är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Axet och det är följande personer, Arnér, Kerstin Susanne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Elsa Gun-Britt som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsen, Britt Inger som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Määttä, Maarit Kristina som är född 1968 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Axet är 716405-6173.