Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening

Blekinge län

Information

Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening är ett företag som finns i Sölvesborg. I Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Artursson, Jan Erik som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvidsson, Mats Tommy Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Asper, Kurt Arne Villy som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Stig Conny Algot som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Jens Christer som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Anders Kurt Göran som är född 1980 och har titeln SuppleantTagesson, Mats Åke Alvar som är född 1950 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening på telefon 070-2728602.

Föreningen skall ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning bedriva hamnverksamhet ävensom annan därmed förenlig rörelse på den från Sölvesborgs kommun arrenderade fiskehamnen i Nogersund. Föreningen skall i första hand betjäna yrkesfiskare med fast bostad på Nogersund och de fiskberednings- och andra servicerörelser, som har sin verksamhet på orten.

Idag är Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Blekinge län och Sölvesborg arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Artursson, Jan Erik -Arvidsson, Mats Tommy Lennart

Nogersunds Hamnförening Ekonomisk förening har 716405-6124 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Blekinge län.