Bostadsrättsföreningen Kornet

Blekinge län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sölvesborg och Bostadsrättsföreningen Kornet är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Kornet är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Kornet är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Kornet är ett Bostadsrättsförening och skapades 1988-04-22. Det finns flera olika verksamheter i Blekinge län som är ett stort län. Sölvesborg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Kornet ska trivas.

I Sölvesborg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Kornet inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kornet och det finns flera verksamheter som är det idag i Sölvesborg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kornet så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Kornet är Hettman, Ann-Grethe som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bengt Ingolf Viktor som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellberg, Erik Kenneth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Albertsson, Sara Terese som är född 1973 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Kornet har 716405-5852 som sitt organisationsnummer.