HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg

Blekinge län

Information

HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg är ett av många verksamheter som finns i Sölvesborg. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg finns i och den tillhör även Blekinge län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg som idag finns i Blekinge län har varit registrerat sedan 1987-12-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Varvsg. 6, 374 35, Karlshamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sölvesborg arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg. Det finns flera verksamheter i Blekinge län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gunilla Katarina -Engström, Birgitha Marianne -Mattisson, Bengt Ingmar -Nygren, Gunnar Torsten Leonard.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg och det är följande personer, Andersson, Gunilla Katarina som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Johnsson, Bengt Vilhelm som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattisson, Bengt Ingmar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygren, Gunnar Torsten Leonard som är född 1922 och har titeln Ordinarie ledamot, Strenge, Lars Emil som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Birgitha Marianne som är född 1948 och har titeln Suppleant.Håkansson, Leif Göran Christian som är född 1944 och har titeln Suppleant, Lindros, Birger Arne som är född 1942 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Avenboken i Sölvesborg är 716405-5787.