Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3

Blekinge län

Information

716405-5704 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sölvesborg som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 har varit registrerat sedan 1987-02-09 och det finns flera företag i Blekinge län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 är och det finns flera bolag i Sölvesborg som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Ekorrv. 2, 371 42, Karlskrona

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 3 och det är Andersson, Kjell-Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Gerd Ulrika som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Bengt Ragnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattisson, Elsa Irene Majbritt som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsson, Bengt-Ove som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Agri, Sten Uno som är född 1943 och har titeln SuppleantGjerling, Lars Göran som är född 1943 och har titeln Suppleant, Lindgren, Mats Tommy Bertil som är född 1956 och har titeln Suppleant,