HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg

Blekinge län

Information

HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg är en verksamhet som finns i Sölvesborg. I HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Gunilla Katarina som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Inger Birgitta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson Österblad, Anna Lisa Maria E som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Pehrsson, Sven Bertil Gustaf som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Pellsjö, Claudio Antonio som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Siv Monica som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Klaes Rune Göran som är född 1942 och har titeln Suppleant, Rosén, Helene Gunilla Ing-Marie som är född 1958 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg är ett av många verksamheter som finns i Blekinge län och Sölvesborg arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gunilla Katarina -Andersson, Klaes Rune Göran -Pehrsson, Sven Bertil Gustaf -Sandberg, Siv Monica

HSB Bostadsrättsförening Norretull i Sölvesborg har 716405-5696 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Blekinge län.