HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg

Blekinge län

Information

HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg är en verksamhet som finns i Sölvesborg. I HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Gunilla Katarina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Leif Göran Christian som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lamill, Marita som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lövmark, Ivan Alex Bernt som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattisson, Roger Staffan Mikael som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Bengt Vilhelm som är född 1942 och har titeln SuppleantJonsson, Stig Olle Bengt som är född 1950 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg är ett av många verksamheter som finns i Blekinge län och Sölvesborg arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gunilla Katarina -Håkansson, Leif Göran Christian -Jonsson, Stig Olle Bengt -Mattisson, Roger Staffan Mikael

HSB Bostadsrättsförening Fyren i Sölvesborg har 716405-5621 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Blekinge län.