Bostadsrättsföreningen Duvslaget

Blekinge län

Information

Bostadsrättsföreningen Duvslaget är ett företag som finns i Sölvesborg. I Bostadsrättsföreningen Duvslaget finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bachér, Eva Ingela som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, Ricard Johan som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingemansson, Jan Henrik Ingeman som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosquist, Gert Ingvar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörensen, Björn Jonas som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfdahl, Lars Olof Gunnar som är född 1948 och har titeln SuppleantRosquist, Britta Marianne som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Duvslaget så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Duvslaget på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Duvslaget av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Duvslaget är ett av många företag som finns i Blekinge län och Sölvesborg arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Duvslaget innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Duvslaget är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Duvslaget så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Duvslaget har 716405-5597 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Blekinge län.