Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1

Blekinge län

Information

I Blekinge län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Sölvesborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Blekinge län. Sölvesborg jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Blekinge län gör att företag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716405-5456.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0456-14697 alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1 på följande adress Ö. Storg. 18, 294 31, Sölvesborg.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1 är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Aspler, Ingrid Rigmor Isemaj som är född 1930 och har titeln Suppleant . Larsson, Gerd Ulrika som är född 1964 och har titeln Suppleant , Lindfors, Nils Jonny som är född 1946 och har titeln Suppleant , Nordkvist, Karin Marianne som är född 1933 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.