HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg

Blekinge län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sölvesborg och HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg är ett av dem. Blekinge län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-08-25. Det finns flera olika bolag i Blekinge län som är ett stort län. Sölvesborg där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg ska trivas.

I Sölvesborg så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg och det finns flera bolag som är det idag i Sölvesborg.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bondesson, Ebbe Allan -Hanevik, Björn Arne -Persson, Arne Fride -Stjärnqvist, Nils Börje.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg är Bondesson, Ebbe Allan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekberg, Ann-Christine som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanevik, Björn Arne som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Arne Fride som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Stjärnqvist, Nils Börje som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Birgitta Iréne som är född 1939 och har titeln SuppleantBengtsson, Linda Ann-Charlott som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Amerika i Sölvesborg har 716405-5449 som sitt organisationsnummer.